KORENIKA

EKO SOCIALNA KMETIJA KORENIKA

V osrčju Krajinskega parka Goričko, na skrajnem severovzhodu Slovenije, v vasi Šalovci, sta jo idejno zasnovala MOZAIK, društvo za socialno vključenost, ter KORENIKA, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, ki s svojim delovanjem soustvarjata in upravljata dejavnosti na kmetiji.

Na kmetiji razvijamo dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva v povezavi z varovanjem naravne in kulturne dediščine ter razvojem ponudbe ekološkega turizma. Ukvarjamo se z ekološko pridelavo in predelavo sadja, zelenjave, žitaric in zelišč. Obdelujemo približno 16 hektarjev njivskih površin, 2 hektarja sadovnjakov in 2 hektarja travnikov.